Οδοντιατρείο | Αμπελόκηποι

Το οδοντιατρείο λειτουργεί από το 2004 στους Αμπελόκηπους. Έχοντας πολυετή εμπειρία και πελατολόγιο που ξεπερνά τους 2000 ασθενείς, εξυπηρετεί όλο το φάσμα των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό, καθώς και πλέον σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά. Έχει ως κύριο μέλημα την άμεση και ανώδυνη εξυπηρέτηση των ασθενών, με κύριο γνώμονα τον σεβασμό των κανόνων της οδοντιατρικής επιστήμης, αλλά και των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής.