Πρόσφατα Άρθρα

26 Sep

Αφθώδη νοσήματα | Αφθες

Η περιγραφή των αφθών και η ονομασία τους αποδίδεται στον Ιπποκράτη(460-370 π.Χ). Σήμερα οι άφθες