Ακίνητη και Κινητή Προσθετική

 • Στεφάνες (μεταλλοπορσελάνη – ζιρκονία – ολοκεραμικά – γέφυρες)
 • Οδοντοστοιχίες
  • Μερικές οδοντοστοιχίες ( με άγκιστρα – με συνδέσμους ακριβείας – φρεζαριστές )
  • Ολικές οδοντοστοιχίες ( απλές – επένθετες επι οδόντων – επένθετες επι
   εμφυτευμάτων )
  • Χυτός ενδορριζικός άξονας, άξονες υαλονημάτων