Αφθώδη νοσήματα | Αφθες

Η περιγραφή των αφθών και η ονομασία τους αποδίδεται στον Ιπποκράτη(460-370 π.Χ). Σήμερα οι άφθες θεωρούνται σαν ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο απαντάται σε ποσοστό 20% του πληθυσμού.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΦΘΕΣ

Είναι οι άφθες οι οποίες υποτροπιάζουν σε διαστήματα μικρότερα του μήνα ή και σε σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Συνώνυμα των αφθών είναι η αφθώδης στοματίτιδα, υποτροπιάζουσα ελκωτική στοματίτιδα, ουλώδης υποτροπιάζουσα αφθώδης στοματίτιδα κ.α

Με κλινικά κριτήρια οι άφθες του στόματος ταξινομούνται ως εξής:

α.μικρές άφθες. Είναι οι συχνότερες και απαντώνται στο 80% των ασθενών που πάσχουν από υποτροπιάζουσες άφθες.Κλινικά εμφανίζονται ως κυκλοτερείς επώδυνες διαβρώσεις που καλύπτονται από επίχρισμα και περιβάλλονται από την τυπική ερυθρή άλω.Εμφανίζονται από 2-6 τη φορά κι έχουν διάμετρο από από 2-4mm.Διαρκούν από 4-15 ημέρες

β.μεγάλες άφθες. Είναι σπανιότερες και επώδυνες εξελκώσεις με διάμετρο γύρω στα 10mm.Διαρκούν συνήθως 10-30 ημέρες.Υποτροπιάζουν σε διαστήματα μικρότερα του μήνα.

γ.ερπητικού τύπου άφθες. Εμφανίζονται σαν πολλαπλές συγκεντρωμένες επώδυνες διαβρώσεις που πολλες φορές δίνουν την εντύπωση ενιαίας αλλοίωσης.Εμφανίζονται από 10-100 με διάμετρο 2mm.Διαρκούν 7-10 ημέρες.

Οι άφθες εμφανίζονται συνήθως στις παρειές,χείλη,γλώσσα,έδαφος του στόματος και σπανιότερα στα ούλα.Το φύλο δε φαίνεται να παίζει ρόλο στην εμφάνιση των αφθών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Μέχρι σήμερα πολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για τις άφθες ,αλλά κανένας δε φαίνεται ν’αποτελεί το πραγματικό αίτιο των αφθών. Οι κυριότεροι παράγοντες επιγραμματικά είναι: κληρονομικότητα, τραυματισμός, εμμηνορροή, κάπνισμα, ψυχικοί παράγοντες, αλλεργία, αυτοανοσία, υπερευαισθησία, ιοί κ.α