Αφθώδη νοσήματα | Αφθες

Η περιγραφή των αφθών και η ονομασία τους αποδίδεται στον Ιπποκράτη(460-370 π.Χ). Σήμερα οι άφθες θεωρούνται σαν ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο απαντάται σε ποσοστό 20% του πληθυσμού. ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΦΘΕΣ Είναι οι άφθες οι οποίες υποτροπιάζουν σε διαστήματα μικρότερα του μήνα ή και σε σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα. Συνώνυμα των αφθών είναι η αφθώδης

Read More